itrinity, s.r.o.

Services

Projects

Open Source

Contact

E-mail: info@itrinity.com
Tel.: +421 904 256 084

Sídlo:
itrinity, s.r.o.
Obchodná 2
811 06 Bratislava

Fakturačné údaje:
itrinity, s.r.o.
Učiteľská 4
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 44550804
IČ DPH: SK2022754151

Bankové spojenie (EUR):
Tatra banka, a.s.
ČÚ: 2625848924/1100
IBAN: SK74 1100 0000 0026 2584 8924
Swift: TATR SK BX

Bankové spojenie (EUR):
Fio banka, a.s.
ČÚ: 2100040869/2010

Bankové spojenie (CZK):
Fio banka, a.s.
ČÚ: 2100040869/2010